Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez uczsiezdomu@gmail.com Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapobieganie udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Nadzorujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych (uwzględniając Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO)., ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  1. Administratorem danych osobowych jest Matema Nemezjusz Cywiński z siedzibą w Katowicach przy ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 40/2, (40-615 Katowice),NIP: 6482688876 , REGON 243358288 Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   • poprzez gromadzenie plików cookies
  4. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony WWW, umożliwiających:
   • zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych
   • utrzymania sesji Klienta
   • dostosowanie Strony WWW do potrzeb Klientów
   • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Strony WWW
   • tworzenie statystyk oglądalności podstron Strony WWW
  5. Sklep może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak np.: adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
  6. Sklep używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi.
  7. Klient ma możliwość korzystania ze Strony WWW bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie.
  8. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
  9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji o charakterze reklamowym i handlowym (newsletter), takich jak: oferty, informacje o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na Stronie WWW. Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Profil Klienta” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem kontaktu z Doradcą Klienta.
  10. Na Stronie WWW istnieje możliwość umieszczania opinii i komentarzy do produktów wyłącznie przez zarejestrowane i zalogowane osoby. Za każdą umieszczoną recenzję, zaakceptowaną przez Sklep, Klient może otrzymać kod rabatowy na warunkach określonych w odrębnych regulaminach lub w e-mailu do Klienta przesłanym na adres podany przez Klienta podczas rejestracji. W przypadku zamieszczenia opinii lub komentarza, jeśli opinia stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Klient z chwilą udostępnienia opinii na Stronie WWW, udziela nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie z utworu przez czas nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
   • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w § 8 pkt. 13.b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opinii treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a ponadto treści z użyciem wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe; treści mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, treści zawierających odesłania do innych stron internetowych; tekstów mających charakter utworu, pochodzących od osób trzecich, chyba że publikacja mieści się w ramach prawa cytatu; innych treści niezgodnych z prawem, a ponadto treści mających charakter reklamowy usług lub produktów podmiotów innych niż Sprzedawca.

   • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
   • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez witrynę uczsiezdomu.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
   • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności witryny, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W przypadku wątpliwości odnośnie któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce – Kontakt.